De sidste par år har Haderslev Kommune som et tiltag i det forebyggende sundhedsarbejde betalt deltagelsergebyret for ansatte og borgere, der ønsker at være med i Tæl Skridt-kampagnen. Det betyder, at rigtig mange får gået mindst 10.000 skridt om dagen. For medarbejderne i Børnehuset Udsigten har de mange skridt endda udløst en præmie på 25.000 kroner.

Møde de glade vindere, der i gennemsnit har gået 14.370 skridt pr. deltager pr. dag. Det svarer til ca. 9,3 km om dagen:

Der er gået ekstra mange skridt i Haderslev Kommune i de sidste par uger. Mere end 500 medarbejdere og borgere har nemlig været med i Tæl Skridt-kampagnen, der er en landsdækkende kampagne, der skal sætte fokus på sundhed og kollegamotion på de danske arbejdspladser.

Haderslev Kommune har de sidste to A?r betalt deltagergebyret for ansatte og medarbejdere, og det har betydet, at kommunen er en foregangskommune, når det gælder antallet at tilmeldte til kampagnen. Faktisk er Haderslev den kommune i landet, hvor flest medarbejdere og borgere tæller skridt.

“Vi ønsker at motivere både medarbejdere og borgere til at være aktive. Tæl Skridt er god og enkel kampagne, der får flere til at være aktive i løbet af dagen. Vi ved, at en gåtur kan være med til at forebygge en række livsstilssygdomme, og kampagnen er en god måde at få skabt sunde vaner på”, siger Børge Koch, formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse.

Ikke nok med at Haderslev Kommune er den kommune, der pA? landsplan har flest tilmeldte, men da hovedpræmien i den første udgave af kampagnen i år 2018 skulle trækkes, var det et medarbejderhold fra Haderslev Kommune, der ved lodtrækning blev trukket ud.

Det var derfor nogle meget glade og overraskede medarbejdere fra Børnehuset Udsigten, der fik overrakt 25.000 kroner fra Dansk Firmaidræt.

“Gennem Tæl Skridt-kampagnen har rigtig mange medarbejdere udfordret ikke blot sig selv, men også hinanden og derved sat fokus pA? trivsel, sundhed og sammenhold. Det er godt gået, og at en af vores institutioner er så heldige at vinde 25.000 kroner, går bestemt ikke oplevelsen ringerea”, siger Henrik Rønnow, formand for Udvalget for Børn og Familier.

Medarbejderne fra Børnehuset Udsigten blev overrasket med en check på de 25.000 kroner på et afdelingsmåde. Pengene skal bruges på en fælles oplevelse for personalegruppen.

Vinderholdet fra Børnehuset Udsigten er på 14 medarbejdere, der i gennemsnit har gået 14.370 skridt pr. deltager pr. dag. Det svarer til ca. 9,3 km om dagen.

Vil du vide mere?

Nysgerrig på, hvordan I nemt bliver en sundere arbejdsplads med kollegamotion og flittige fødder?
Læs mere om kampagnen her >>

©2019 Tæl skridt er en kampagne fra Dansk Firmaidrætsforbund og E-Opinion

Log in with your credentials

Forgot your details?