DE GODE historier
fra arbejdspladser

Her kan du læse nogle af de imponerende Tæl Skridt-historier.
Lad os også dele jeres gode historie så vi kan inspirere hinanden.

Ampliqon De Rullende Romkugler og GangStativerne

Tæl Skridt 4 - 2021

16 holddeltagere

1. Fortæl, hvad I gjorde, inden kampagnen startede.
Vi kendte ikke rigtig til kampagnen før, men en nyere kollega havde tidligere deltaget, og fortalte positivt om det til et morgenmøde over rundstykkerne. Det lød spændende, og vi tog det videre til lederne, der synes det lød som en god idé. Der blev skrevet info ud til alle kollegaerne, hvor der var stor opbakning. Vi endte med at være 16 deltagere fordelt på to hold, der glædede sig til at deltage i kampagnen i november 2021. Selv vores leder, der var på et udlandsophold, deltog også fra hotelværelset.

2. Fortæl, hvad I gjorde under kampagnen.
Vi er nogle gode ”excel-nørder”, der er meget konkurrencemindede, så jeg lavede et dagligt scoreboard på det daglige skridt-gennemsnit for de to hold. Dette blev printet og lagt i frokoststuen, så alle kunne følge med i den interne stilling. Affødt af det blev konkurrencegenet virkelig sat i spil for både kontoret og dem på laboratoriet. Da vi pludselig lå i toppen af de mest gående virksomheder i hele kampagnen, blev det et mål at forblive der – og så blev den interne konkurrence næsten overflødig. Derfor blev kampagnen virkelig et samtaleemne, og der blev gået til den, så vi kunne være blandt de mest gående. Vi endte endda som nr. 5 i Top-10’en over virksomhederne, der deltog med Sammenhold-id, så det var en kæmpe succes.

3. Fortæl, hvad kampagnen gav jer som arbejdsplads.
Det har helt klart givet et godt sammenhold at være med. Vi fik udfordret hinanden og konkurrerede meget i de 14 dage, kampagnen varede og ikke mindst om at nå Top-10, da det blev realistisk at være med helt i toppen. Det var virkelig sjovt at deltage, og vi lavede en evaluering efterfølgende, og der kom meget positiv feedback, så vi satser stærkt på at deltage igen i 2022!

Del på

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Dansk Blindesamfund

Tæl Skridt 4 - 2021

53 - 78 holddeltagere

Tæl Skridt kampagnen giver noget kollegialt, socialt og sundhedsmæssigt, men frem for alt giver det gode grin på tværs af afdelinger.  – Helle Riley, Socialrådgiver, Dansk Blindesamfund

Før:
Under Corona nedlukningen i starten af 2021 blev jeg opmærksom på Tæl Skridt Kampagnen. Jeg og mine kolleger arbejdede for en meget stor dels vedkommende hvorfor, de daglige naturlige sociale og kollegiale fællesskabsrum i arbejdsdagen derfor blev en ”mangelvare”. Tæl Skridt kampagnen vækkede min interesse, men i første omgang, kunne vi ikke nå at være med. I stedet endte jeg med at deltage i en konkurrence inde på Tæl Skridts Facebookside, og vi var så heldige, at Dansk Blindesamfund vandt en gratis deltagelse til den efterfølgende kampagne – årets sidste med start i november 2021.
Efter gode snakke med Tæl Skridt medarbejderne samt en smule ekstra hjælp til oprettelsen i kampagnen, fik vi hele 53 medarbejdere ud af de ca. 90 ansatte tilknyttet hovedkontoret, motiveret til at deltage. Det blev en stor succes – og vi har efterfølgende fået flere deltagere med i de følgende kampagner.

Under:
I løbet af kampagnen, blev der sendt motiverende mails rundt ugentligt, der også gav et kærligt skub til de kollegaer, der havde ekstra behov for det. Jeg udsendte også statistikker omkring den interne stilling, hvilket satte ekstra gang i konkurrencegenet.
Her har omregneren også været flittigt brugt. Flere kollegaer har f.eks. omregnet træning på kondicykel eller tandemcykl, træning i Fitness lokalet, hårdt hus- og havearbejde til skridt; så den funktion har været meget nyttig for os.
Selve Tæl Skridt hjemmesiden og der hvor man skal indtaste de daglige resultater er ikke helt så nem for os medarbejdere med synshandicap at kunne tilgå. Men det har fungeret rigtig fint, fordi vi har fået virkelig stor hjælp fra Tæl Skridt medarbejder Nanna Brandt Rishave. Motivationen hos alle deltagere har været i top undervejs. Med til motivationen er måske også, at vi fejrede ”vinderne” ved personale julefrokosten lige efter kampagnen sluttede.

Efter:
Helt overordnet har det givet noget både kollegialt, socialt og sundhedsmæssigt, men frem for alt giver det gode grin på tværs af afdelinger. Dertil er der 3 væsentlige punkter, som vi har fået ud af at deltage:
1. Det gav noget andet end det faglige at tale om, og samtalen gik på tværs af afdelinger
2. Der blev skabt en bevidsthed og en opmærksomhed omkring, hvor lidt mange af os på kontoret egentlig får bevæget sig i løbet af dagen.
3. Det skabte mere kreativitet ift., hvordan man kan holde møder. Nu står den på forsøg med walk-and-talk møder på tværs af lokationer, hvor den faglige sparring stadig blomstrer.
Deltagelsen i Tæl Skridt har givet os meget, og i denne kampagne har vi hele 78 deltagere med. Ledelsen er også glade for det, bakker op om det og deltager med stor ildhu.
Til slut vil jeg blot sige en stor tak til teamet bag Tæl Skridt. Tak for hjælpen og jeres store imødekommenhed i forbindelsen med kampagnen. Det har gjort, at vi har følt os sete og meget velkommen. Vi glæder os til flere gode Tæl Skridt stunder.

Dansk Blindesamfund logo

Del på

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
jobcenter kolding

Kolding Jobcenter Dreamteam

Tæl Skridt 3 - 2021

7 holddeltagere

1. Fortæl, hvad I gjorde, inden kampagnen startede.
Vi fik besked på at der igen var skridt konkurrence, hvilke gav os en masse positivt til vores team sidste gang. Vi satte blot et hold, fik en tidligere kollega til teamet, med på holdet, da han ikke var blevet tilbudt at være med i et team. Kollegaerne blev blot tilmeldt holdet, og så var det bare afsted.

2. Fortæl, hvad I gjorde under kampagnen.
Vi gik ture sammen i frokost pausen, nogle cyklede og gik ekstra ture om aftenen. Nogle brugte dansegulvet i weekenden til at få nogle skridt på tælleren. Derudover brugte vi vores teammøder med at gå rundt på kontoret.

3. Fortæl, hvad kampagnen gav jer som arbejdsplads.
Det har rystet os mere sammen som et team, da vi har fået nye kollegaer siden sidst. Det har givet os meget positivitet, og glæde, fordi vi konkurrere imod hinanden, på en sjov måde.

Del på

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
crossbridge logo 2021

Crossbridge Energy A/S

Tæl Skridt 3 - 2021

39 holddeltagere

1. Fortæl, hvad I gjorde, inden kampagnen startede.
Vi plejer skam at deltage og deler gerne med hinanden, hvordan vi klarer skridtene både i godt og skidt vejr.

2. Fortæl, hvad I gjorde under kampagnen.
Vi inviterede til en Voldvandring på Fredericia vold med en guide fra Visit Fredericia der kunne fortælle os nogle historier under vejs. Vi sluttede af på toppen af det Hvide Vandtårn med udsigt udover hele byen , Lillebælt og Fyn …. Foto vedlagt er udsigten ud til vores arbejdsplads.

3. Fortæl, hvad kampagnen gav jer som arbejdsplads.
Socialt samvær mellem afdelingerne, som jo kan bidrage til en god tone i det daglige virke også.

Del på

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

En meget engageret og synlig direktion
Også direktionen var meget engagerede og gjorde en dyd ud af at gå en masse skridt. Alle i direktionen gjorde i det hele taget meget ud af at tale om konkurrencen i forbindelse med fællesmøder både før, under og efter kampagnen, på en sjov og rummelig måde. Direktionen var også dommere i forbindelse med nogle af KAB’s interne konkurrencer. Eksempelvis kårede KAB’s administrerende direktør Jens Elmelund holdet med det bedste holdnavn ligesom Økonomidirektør Mikkel Boel kårede kampagnens holdkaptajn.

Vores helt egen playliste
Under kampagnens to uger, var der flere små konkurrencer. En af konkurrencerne var at byde ind med en sang hvor der indgik gå, går, walk, walking eller lignende. Det resulterede i KAB’s helt egen playliste `KAB tæller skridt´, som en medarbejder var smart at oprette på baggrund af de sange alle havde budt ind med. Så nu har vi vores helt egen playliste som vi kan gå til ved næste kampagne til september. Måske den endda kan spilles til en firmafest når vi en dag må holde det igen.

Fællesskab og ikke skridt
Selvom konkurrenceelementet har været omdrejningspunktet under hele kampagnen, handlede konkurrencerne ikke kun om antal skridt. For det vigtige her var ikke hvor mange skridt vi hver især gik, men det at vi deltog i en aktivitet hvor fokus var på fællesskabet. Præmierne var ofte rettet mod hele holdet i form af en social aktivitet som en gåtur til en isbod eller flødeboller til holdet over en hyggestund. Igen var fokus ikke på sundhed i form af kost og motion men sundhed i en meget bredere forstand, som også inkluderer den mentale sundhed.

KAB logo 2021

Del på

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

KAB Bolig

Tæl Skridt 3 - 2021

Vi går for fællesskabet – ikke for skridtene
For første gang i KAB-fællesskabets historie, har vi deltaget i Tæl skridt kampagnen. Og hvorfor det? Fordi året 2021 er startskuddet på en rejse, hvor sundhed og trivsel skal gå hånd i hånd i en strategisk indsats. Deltagelsen i Tæl skridt kampagnen er derfor ikke `bare´ en sjov konkurrence medarbejderne i mellem. Deltagelsen er det første spadestik til et endnu sundere KAB-fællesskab.

Formålet med at deltage var at vise, hvordan sundhed, i form af bevægelse, kan være med til at styrke fællesskabet. For med det kommende sundhedsarbejde i KAB-fællesskabet, handler det i lige så høj grad om at styrke fællesskabet som at skabe sunde rammer på arbejdspladsen.

Og det lykkedes! Det blev til 37 hold med alt fra tre til 20 holddeltagere. Der var en bred deltagelse fra både den administrative del, som ejendomskontorer og driftsenhed. En væsentlig del i at det lykkedes var, at Direktionen valgte at finansiere deltagerprisen for alle uanset hvor i KAB-fællesskabet den enkelte var ansat. Der var altså ingen budgetter og lignende der var en barriere for det enkelte boligselskabs deltagelse. Det var tilgængeligt for alle at deltage.

Effekten
Og hvad har vi så opnået af effekt? Måske det er vigtigere at fortælle, hvad vi har skabt i løbet af de to uger som kampagnen varede.

Sjove snakke og smil på læben
Der er ikke nogen tvivl om, at Tæl skridt kampagnen har givet en masse sjove snakke og smil på læben på tværs af KAB-fællesskabet. Noget der ikke sker så tit i en organisation, der er opdelt i en administration og drifts enheder. Altså ikke, at der ikke er sjove snakke og smil på læben. Det sker bare ikke så ofte på tværs af funktioner og afdelinger grundet arbejdsdagenes forskellige udformninger.

Rum for andet end titler, arbejde og corona
For at skabe et rum hvor alle, uanset funktion og tilknytning til KAB-fællesskabet, kunne tale sammen om hverdagens skridt, blev der oprettet en Facebook og Teams gruppe. I begge grupper blev der flittigt, og helt uden opfordring, delt billeder fra medarbejdernes gåture. Og det både i form af smukke naturbilleder, billeder af familier der blev slæbt med på tur, kolleger der gik tur til den lokale bager og meget andet. Alle billeder blev liket med smileys, hjerter, fyrværkeri og kommenteret på kryds og tværs uanset titler. Og vigtigst, billederne gav anledning til at tale om andet end arbejde og corona og ikke mindst, vise nogle sider af os medarbejdere som vi typisk ikke ser i en arbejdsmæssig kontekst. Der opstod snakke blandt kolleger der slet ikke kendte hinanden, hvilket sjældent sker i så stor en organisation.

Del på

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Effekten
• Mere bevægelse i arbejdstiden og i fritiden
• Forøgelse af sammenholdsfølelse og det sociale aktivitetsniveau (om end på distancen)
• Personlige sejre
• Aktive pauser
• Inklusion af svagere kolleger
• Og så har vi bare hygget os med det og fået grint en masse (hvilket i sig selv som bekendt er sundt)

studieservice kolding logo 2021

Del på

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

SDU Kolding Studieservice ViGårIgen

Tæl Skridt 1 - 2021

11 holddeltagere

I februar 2021 deltog vores lille afdeling, Studieservice Kolding, som består af 1 afdelingsleder, 1 elev og 9 studiesekretærer i Tæl Skridt-kampagnen under navnet ViGårIgen. Vi var klar over på forhånd, at vi ikke ville komme i nærheden af at vinde (vi har nogle kolleger, som har skavanker, der gør, at de ikke kan gå 10.000 skridt om dagen), men vi besluttede os alle for at sætte nogle personlige (og realistiske) mål. Dette gjorde, at vi alle kunne klappe os selv på skulderen, da konkurrencen var ovre – og det er en sejr i sig selv.

Udover at alle nåede deres mål, kom der nogle fun facts ud af kampagnen:
Hvem af os havde længst fra sin seng til toilettet, længst til sin nærmeste dagligvarebutik, fra skraldespanden i køkkenet til affaldsbeholderen, fra badet til kaffemaskinen, fra hoveddøren til postkassen, rundt om huset, længst fra hoveddøren til der, hvor bilen/cyklen holder, længst til det nærmeste grønne område, længst fra computeren til der, hvor frokosten indtages, og længst fra sofaen til køleskabet.

I vores Microsoft Office Teamsgruppe blev der dagligt lagt tips op til, hvordan man kunne få flere skridt ind i sin hverdag, og motionsomregneren blev flittigt brugt i forbindelse med fx hårdt husarbejde og yoga.
Vi starter helt sikkert holdet op igen til april, hvor næste Tæl Skridt-kampagne går i gang.

Del på

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Gjern Skole

Tæl Skridt 1 - 2021

11 holddeltagere

Tæl Skridt på Gjern Skole
En af medarbejderne på skolen tog ifm. nedlukningen omkring juletid 2020 initiativ til, at vi som personalegruppe skulle deltage i ”Tæl Skridt”-kampagnen fra Dansk Firmaidræt. Vi er en ret social arbejdsplads, og savnede i den grad at være sammen i en tid, hvor det ikke lod sig gøre. Vi har forsøgt os med virtuelle sammenkomster med banko, kahoot og musikquiz, men ”Tæl Skridt” har vi aldrig været med i før. Vi så det som en mulighed for at være sammen om noget – både de medarbejdere, som havde fysisk indmøde på skolen, og de medarbejdere, som måtte arbejde hjemmefra.

Effekten
Da ugerne oprandt, mødte folk ind til en arbejdsplads med opfordringer til bevægelse. ”Hop 10 skridt” grinte vi meget af – det var adgangskravet for at komme på toilettet. Et andet sted skulle man lave squats inden man gik ind i lokalet. Internt på Aula blev der lavet en tråd med deling af billeder og sjove historier fra gåture. Nogle fik deres skridt ved at danse, en medarbejder opdagede i den grad sit lokalområde ved at søge nye stier på hver eneste gåtur – og der har muligvis været ægtefæller og børn i den anden ende, som synes det var lige rigeligt med al den aktivitet i snestorm og hård frost. Vi oplevede tilmed, at frikvarterstilsynet pludselig blev en attraktiv opgave, for her var mulighed for – i det runderende tilsyn – at få skridt på kontoen. Og mantraet ”hvorfor gå én gang, når man kan gå to gange” blev en morsomhed imellem os.

Vi er nok ret konkurrence-mindede – i hvert fald blev antal skridt, fra dag til dag drøftet intenst, og det blev ivrigt drøftet, hvilke aktiviteter og gåture som lå bag de flotte resultater. Konkurrencen viste sig også i afslutningen af ugerne, hvor opløbet var ekstremt tæt. Vinderen gik ikke mindre end 214.661 skridt på de to uger – skarpt efterfulgt af nr. 2 med 214.336 skridt, og vandt dermed den interne konkurrence om en god flaske rødvin og et flot hjemmelavet diplom. Rødvinen står i øvrigt stadig og lægger let hånende op til næste runde.
Vi har tilmeldt os alle runderne i dette år, og i skrivende stund går folk ivrigt og spørger: ”Hvornår er det nu næste 14-dages periode starter?”

Vi er nok ret konkurrence-mindede – i hvert fald blev antal skridt, fra dag til dag drøftet intenst, og det blev ivrigt drøftet, hvilke aktiviteter og gåture som lå bag de flotte resultater. Konkurrencen viste sig også i afslutningen af ugerne, hvor opløbet var ekstremt tæt. Vinderen gik ikke mindre end 214.661 skridt på de to uger – skarpt efterfulgt af nr. 2 med 214.336 skridt, og vandt dermed den interne konkurrence om en god flaske rødvin og et flot hjemmelavet diplom. Rødvinen står i øvrigt stadig og lægger let hånende op til næste runde.
Vi har tilmeldt os alle runderne i dette år, og i skrivende stund går folk ivrigt og spørger: ”Hvornår er det nu næste 14-dages periode starter?”

gjern skole logo 2021

Del på

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
wihlborgs logo 2021

Del på

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Wihlborgs

Tæl Skridt 1 - 2021

Tæl Skridt kampagnen
Vi deltog i Tæl skridt-kampagnen i februar og stillede med 7 hold af henholdsvis 3 og 4 deltagere. Vi har det sidste år været nødsaget til at aflyse en masse sociale og aktive aktiviteter, og derfor var Tæl skridt en kærkommen mulighed for at skabe sammenhold og fysisk aktivitet kollegaerne i mellem, hvor vi stadig kunne holde den fornødne afstand. Sideløbende med den officielle tæl skridt-kampagne havde vi også en intern konkurrence, hvor inspiration og ”hep” fra Tæl skridt blev delt og inddraget, og det resulterede i glade, aktive og inspirerede medarbejdere.

Effekten
Effekten af deltagelsen var større, end vi havde forestillet os. Vi er en virksomhed, som er spredt ud på mange lokationer og funktioner. Blandt deltagerne var vores køkkenpersonale, ejendomsinspektører og administrative medarbejdere, og initiativet skabte et fællesskab på tværs af hele organisationen. Flere medarbejdere gik til og fra arbejde, flere timer før og efter arbejde og i frokostpausen. Der blev heppet i stor stil på intranettet, og da vores ene hold, ”Wihlboys”, stak af og tog 1. pladsen blandt alle tilmeldte hold med 1.250.220 skridt, blev der også heppet på dem. Det blev til over 5 millioner skridt og endnu større tilslutning til at være med igen til april.

Del på

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Midttrafik

Tæl Skridt 1 - 2021

79 holddeltagere

Tæl Skridt

Efter næsten et år med hjemmearbejde meget af tiden med manglende mulighed for at være sammen om noget i fysisk, så var Tæl Skridt et godt ”projekt”, der ikke havde noget med selve jobbet at gøre, en rigtig god mulighed for at få noget fællesskab med kollegaer. Ud af Midttrafiks 120 medarbejdere tog 79 imod tilbuddet om at deltage i Tæl Skridt kampagnen, hvilket var en meget høj deltager procent i forhold til tidligere afholdte arrangementer. Der blev dannet hold afdelingsvis og på tværs af afdelinger. Konkurrence genet blev vakt til live både mellem Midttrafiks hold, men også internt på holdet. Vi heppede på hinanden, hvilket gav endnu mere motivation til at tage en ekstra eller længere gåtur både for sig selv og for holdet. Nogle på holdet gik vist også efter at blive nummer et blandt alle deltagerne fra Midttrafik. Dette mål var i den grad medvirkende til, at vi blev Midttrafiks vinderhold.

Effekten
Det var befriende at have noget andet at være fælles om end netop arbejde. Motivationen var i top – da vi jo også er konkurrence mennesker
Sidst på dagen blev der udvekslet SMS med antal skridt for dagen – hvilket nogle gange bevirkede, at vores Krumtap på holdet (Mette) måtte gå flere gange om spisebordet hjemme i stuen, da hun ville være den, der dagligt havde gået flest skridt. 

Andre kolleger på holdet blev aktive og gik fra under 1.000 skridt dagligt til mellem 10-15.000 skridt dagligt – og mange er fortsat med de gode gå vaner.

Vi er blevet meget bedre til at få bevægelse ind i hverdagen – med afbræk midt på dagen – og komme ud og gå en lille tur i forbindelse med spisepause.
Så et rigtig godt initiativ, at ledelsen gav os denne mulighed for deltagelse i Tæl Skridt kampagnen.

midttrafik logo 202

Del på

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

0